Właściciel projektant mgr inż. Jakub MańdzijJakub Mańdzij

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności Urządzenia Sanitarne.

Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr ewid. up. LBS/0010/PWOS/07