Właściciel – Projektant – Rzeczoznawca BudowlanyJakub Mańdzij

mgr inż. Jakub Mańdzij

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności Urządzenia Sanitarne.

Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Nr ewid. up. LBS/0010/PWOS/07

Rzeczoznawca Budowlany w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                    i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie:

– sieci i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

– instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                                  i kanalizacyjnych w budynkach niskich.