RealizacjeInspektor nadzoru branża sanitarna – Remiza OSP w Drezdenku

Inspektor nadzoru w zakresie branży sanitarnej przy budowie nowego obiektu Remizy ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku. Wykonawca BF Partners Spółka z o. o.

 

 

 

Boisko wielofunkcyjne – Gmina Bierzwnik

Projekt budowlany oraz nadzór nad budową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bierzwnik.

Inspektor nadzoru – remont SUW Górki Noteckie

Nadzór inwestorski przy remoncie Stacji Uzdatniania Wody zasilającej miejscowości: Górki Noteckie, Brzezinkę i Przysiekę, gm. Zwierzyn.

Kompleksowy nadzór budowlany przy budowie biurowca SSPM w Strzelcach Kraj.

Budowa budynku biurowo-socjalnego przy ul. Gdańskiej w Strzelcach Kraj. dla potrzeb Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka.

Inżynier Kontraktu – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ogardach.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ogardach.

foto. UM Strzelce Kraj.

 

Inżynier Kontraktu – Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Strzelcach Kraj.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Strzelcach Kraj.

foto. UM Strzelce Kraj.

Projekt + Inżynier Kontraktu – Głęboka Modernizacja Energetyczna Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.

Opracowanie projektu oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Głęboka Modernizacja Energetyczna Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.

foto. Starostwo Powiatowe Strzelce Kraj.

Projekt + Inżynier Kontraktu – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zwierzynie.

Opracowanie projektu oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zwierzynie.

Inspektor nadzoru branża sanitarna – Ocynkownia Drezdenko.

Nadzór inwestorski branży sanitarnej przy budowie Ocynkowni w m. Drezdenko.

Remiza strażacka – OSP Santocko

Opracowanie pełnobranżowego projektu technicznego Remizy Strażackiej dla OSP Santocko, gm. Kłodawa.

Remont GOK Jutrzenka – Zwierzyn

Projekt i nadzór inwestorski przy przebudowie i remoncie pomieszczeń GOK „Jutrzenka” w m. Zwierzyn.

Zespół Szkół w Drezdenku

Projekt i nadzór remontu elewacji Zespołu Szkół w Drezdenku.

Kotłownia gazowa – Dom Kultury w Drezdenku.

Kierownik budowy nowoczesnej kotłowni gazowej dla Domu Kultury w Drezdenku.

Komplet Inwest sp. jawna ul. 11 listopada 91 k 66-400 Gorzów Wlkp.

Komplet Inwest sp. jawna ul. 11 listopada 91 k 66-400 Gorzów Wlkp.

Przyłącze kanalizacji deszczowej i odwodnienie boiska sportowego przy Gimnazjum w Strzelcach kraj.

GMINA ZWIERZYN ul. Wojska Polskiego 8 66-542 Zwierzyn

GMINA ZWIERZYN ul. Wojska Polskiego 8 66-542 Zwierzyn

Projekt budowlany kotłowni gazowej w Urzędzie Gminy Zwierzyn.