RealizacjeBudowa budynku żłobka i przedszkola wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Drezdenko

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.:”Budowa budynku żłobka i przedszkola wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Drezdenko”.

Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Górkach Noteckich

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.:

„Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Górkach Noteckich”

 

Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Górkach Noteckich

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.:

„Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Górkach Noteckich” realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przebudowa ul. P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności – ul. Ks. St. Wyszyńskiego realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. P.C.K w Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności – ul. Ks. St. Wyszyńskiego” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zagospodarowanie plaży w m. Długie wraz z infrastrukturą techniczną i rozwiązaniami retencyjnymi

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania pod nazwą:

„Zagospodarowanie plaży w miejscowości Długie wraz z infrastrukturą techniczną i rozwiązaniami retencyjnymi”

Zadanie dofinansowane z  programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Budowa budynku Klubu Dziecięcego w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.:

„Budowa budynku Klubu Dziecięcego w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”

Zadanie współfinansowane z programu „Maluch +”.

Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelcach Krajeńskich

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Inspektor nadzoru branża sanitarna – Remiza OSP w Drezdenku

Inspektor nadzoru w zakresie branży sanitarnej przy budowie nowego obiektu Remizy ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku. Wykonawca BF Partners Spółka z o. o.

 

 

 

Boisko wielofunkcyjne – Gmina Bierzwnik

Projekt budowlany oraz nadzór nad budową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bierzwnik.

Inspektor nadzoru – remont SUW Górki Noteckie

Nadzór inwestorski przy remoncie Stacji Uzdatniania Wody zasilającej miejscowości: Górki Noteckie, Brzezinkę i Przysiekę, gm. Zwierzyn.

Kompleksowy nadzór budowlany przy budowie biurowca SSPM w Strzelcach Kraj.

Budowa budynku biurowo-socjalnego przy ul. Gdańskiej w Strzelcach Kraj. dla potrzeb Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka.

Inżynier Kontraktu – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ogardach.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ogardach.

foto. UM Strzelce Kraj.

 

Inżynier Kontraktu – Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Strzelcach Kraj.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Strzelcach Kraj.

foto. UM Strzelce Kraj.

Projekt + Inżynier Kontraktu – Głęboka Modernizacja Energetyczna Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.

Opracowanie projektu oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Głęboka Modernizacja Energetyczna Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.

foto. Starostwo Powiatowe Strzelce Kraj.

Projekt + Inżynier Kontraktu – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zwierzynie.

Opracowanie projektu oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zwierzynie.

Inspektor nadzoru branża sanitarna – Ocynkownia Drezdenko.

Nadzór inwestorski branży sanitarnej przy budowie Ocynkowni w m. Drezdenko.

Remiza strażacka – OSP Santocko

Opracowanie pełnobranżowego projektu technicznego Remizy Strażackiej dla OSP Santocko, gm. Kłodawa.

Remont GOK Jutrzenka – Zwierzyn

Projekt i nadzór inwestorski przy przebudowie i remoncie pomieszczeń GOK „Jutrzenka” w m. Zwierzyn.

Zespół Szkół w Drezdenku

Projekt i nadzór remontu elewacji Zespołu Szkół w Drezdenku.

Kotłownia gazowa – Dom Kultury w Drezdenku.

Kierownik budowy nowoczesnej kotłowni gazowej dla Domu Kultury w Drezdenku.