AktualnościRzeczoznawca Budowlany

Data postu: Opublikowane w

W dniu 21 grudnia Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadała Jakubowi Mańdzij tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi z zakresie:

– sieci i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

– instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach niskich.

Projekt budowlany – przebudowa ul. Pierwszej Brygady, ul. Kolejowej w Drezdenku oraz ul. Niegosławskiej w Niegosławiu.

Data postu: Opublikowane w

Przed nami kolejne ciekawe zadanie do wykonania polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy ulic Pierwszej Brygady i Kolejowej w Drezdenku oraz ulicy Niegosławskiej w Niegosławiu.

Nadzór inwestorski – Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Zieleniewo.

Data postu: Opublikowane w

W dniu 15.03.2019r. podpisaliśmy umowę z Wójtem Gminy Bierzwnik na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Zieleniewo.

Wizyta uczniów

Data postu: Opublikowane w

W poniedziałek mieliśmy przyjemność gościć uczniów klas IV-VI SP nr 1 ze Strzelec Kraj. wraz z ich opiekunką – Panią Iwoną Hrabską. Uczniowie mieli okazję zobaczyć na czym polega nasza praca. Wykazali duże zainteresowanie i wspólnie spędziliśmy dwie godziny bawiąc się w projektowanie wymarzonego domu, plotowanie projektów, mierzenie skalówkami wybranych obiektów na mapach, niwelowanie w terenie naszego parkingu. Dziękujemy za odwiedziny i pozdrawiamy.