ProjektyInfrastruktura gazowa:

 • przyłącza gazowe,
 • sieci gazowe niskiego ciśnienia,
 • sieci gazowe średniego ciśnienia,
 • sieci gazowe wysokiego ciśnienia,
 • stacje gazowe,
 • punkty redukcyjno – pomiarowe,
 • gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia.

Infrastruktura w zakresie zaopatrzenia w wodę:

 • przyłącza wodociągowe,
 • sieci wodociągowe,
 • ujęcia wody,
 • pompownie wody,
 • hydrofornie,
 • zbiorniki p.poż.,
 • pompownie p.poż.,
 • sieci p.poż. (wody i piany gaśniczej).

Infrastruktura kanalizacyjna:

 • przyłącza kanalizacyjne (przykanaliki),
 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,
 • sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej,
 • przepompownie ścieków,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • kanalizacja deszczowa,
 • podczyszczanie i zagospodarowanie wód deszczowych.
projekty