Dyrektor Biura – mgr inż. Paweł SuchtoPaweł Suchto

pawel.suchto@jmprojekt.pl

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej na kierunku Budownictwo w zakresie Urządzeń Sanitarnych.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Ekonomia w specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności Urządzenia Sanitarne