Asystent projektanta mgr inż. Aleksandra BrychAbsolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Gospodarka Przestrzenna.