Asystent projektanta mgr inż. Aleksandra PrzybyłAbsolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Gospodarka Przestrzenna.