Asystent projektantamgr inż. Aleksandra Brych

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Gospodarka Przestrzenna.