Asystent projektanta inż. Pamela ŁaźniewskaAbsolwentka Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Gospodarka Przestrzenna.