Kierownik Działu Gaztech. Andrzej Jakuć

Absolwent Technikum Budowlanego przy Zespole Szkół Budowlanych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim w specjalizacji Projektowanie Konstrukcyjno-Budowlane