Kierownik Działu Wod.-Kan. – Paweł ZabłockiPaweł Zabłocki

pawel.zablocki@jmprojekt.pl

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim