Kierownik Działu Wod.-Kan. – Paweł ZabłockiPaweł Zabłocki

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim