Asystent projektanta inż. Patrycja KowalewskaAbsolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kierunku Budownictwo w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie.