Asystent projektanta mgr inż Angelika TarasiukAbsolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne.