Asystent projektantamgr inż Angelika Tarasiuk

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne.