Doradzamy, projektujemy i nadzorujemyDoradzamy


Oferujemy doradztwo w coraz bardziej popularnej dziedzinie budownictwa energooszczędnego. Na etapie procesu projektowego dokonujemy analizy techniczno – ekonomicznej poszczególnych rozwiązań technicznych. W uzgodnieniu z inwestorem wybieramy rozwiązanie najlepsze pod względem technicznym i ekonomicznym dbając w ten sposób o budżet naszych klientów.

Projektujemy


Wykonamy dla Państwa kompletne projekty z branży sanitarnej, poczynając od domków jednorodzinnych, a na obiektach przemysłowych kończąc. Projekty sporządzane są przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe i oczywiście stosowne doświadczenie. Możliwe jest także uzyskanie dokładnego kosztorysu, dzięki czemu można oszacować koszty inwestycji.

Nadzorujemy


Prowadząc kompleksowy nadzór inwestorski, działamy na budowie w imieniu Inwestora. Chronimy jego interesy oraz dbamy o jakość i terminowość wykonywanych robót. Czuwamy nad realizacją inwestycji zgodnie z prawem, harmonogramem oraz oczekiwaniami Zamawiającego.