Asystent projektanta mgr inż. Magdalena OnyśkoMagdalena Onyśko

magdalena.onysko@jmprojekt.pl

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności Wodociągi i Kanalizacja.